Visiting students

Visiting students

Visiting students

Visiting students

Visiting students

Per a fer-te més fàcil l'estudi de l'espanyol al mateix temps que realitzes el teu grau en la UA tenim el programa Study Abroad. El programa Visiting és només per a hispanoparlants.

Normativa

Els estudiants visitants es regeixen per la Normativa d'Estudiants Visitants aprovada pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, el 27 de maig de 2010.

Àmbit d'aplicació

 •  Estudiants universitaris nacionals o estrangers.
 •   Es podran cursar els següents nivells d'estudis:
  • Grau o equivalent
  • Postgrau, quan l'estudiant posseïsca un títol de grau o equivalent
 • Modalitat de matrícula: extraordinària
 • No es podran simultaniejar estudis de grau o equivalent amb estudis de postgrau.
 • No podrà simultaniejar-se la Matrícula Extraordinària amb l'Ordinària.
 • Duració: un any acadèmic, com a màxim
 • Nº de crèdits:
  • 30 crèdits, com màxim, per semestre. Matrícula mínima de 3 assignatures.
  • 60 crèdits, com màxim, per any acadèmic. Matrícula mínima de 7 assignatures.

Avaluació i certificacions

Els estudiants visitants rebran una certificació acadèmica amb el nombre de crèdits cursats i les qualificacions corresponents

Drets i obligacions

 Els estudiants visitants:

 • No podran participar en els òrgans de representació i de govern de l'Universitat d'Alacant
 • No podran sol·licitar beques i ajudes oficials per a les assignatures cursades en esta modalitat
 • Una vegada pagada la matricula no hi ha possibilitat de devolució de taxes

Requisits acadèmics

La condició d'estudiant universitari o de postgrau haurà de demostrar-se aportant algun dels següents documents.

Asegurança mèdica

Els estudiants visitants hauran de comptar amb una assegurança d'assistència sanitària i accidents en el període d'estada en la Universitat d'Alacant.

És responsabilitat de l'estudiant:

 • Seleccionar assignatures corresponents al període d'estada en la Universitat d'Alacant.
 • Matricular-se en la UA, en el termini establit per a això.
 • En el cas de necessitar una carta d'invitació.L'informem que en el cas de no formalitzar la seua matrícula en la Universitat d'Alacant, comunicarem a l'ambaixada corresponent la baixa en el curs.

Fechas de grados de la UA

 • Período de PREINSCRIPCIÓN UA: 
  • del 26 de febrero al 17 de julio, 2024 para estudiantes del 1er semestre o anuales que no hayan sido estudiantes regulares en la UA.
  • del 23 de septiembre al 13 de diciembre de 2024 para el 2º semestre
 • Período de MATRÍCULA UA: 
  • 1er semestre: del 05 al 17 de septiembre 2024
  • 2o semestre: del 20 de enero al 04 de febrero 2025
 • Clases UA: 
  • 1er semestre: del 09 de septiembre al 20 de diciembre, 2024 (Período de exámenes: 09/01/2025 - 25/01/2025).
  • 2o semestre: del 27 de enero al 23 de mayo, 2025 (Período de exámenes: 28/05/2025 – 14/06/2025).
 • Períodos vacacionales y festivos: 
  • 1er semestre: del 21 de diciembre de 2024 al 6 de enero 2025, 9 y 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre de 2024
  • 2o semestre: del 17 de marzo al 28 de abril de 2025, 19 de marzo, 1 y 2 de mayo, 23 y 24 de junio de 2025

MOLT IMPORTANT:
Las classes seran presencials durant el curs acadèmic. Evaluació contínua.

Matrícula
 • La matrícula en les assignatures seleccionades es realitza després de l'arribada de l'estudiant a la UA
 • Els estudiants no poden matricular-se en cursos que no els siguen oferits.

 

Com veus les assignatures de les quals et pots matricular

Cercador d'assignatures UA.
Pot consultar les assignatures en les quals s'haurà de matricular en la universitat: les assignatures en espanyol iasignaturas en inglés entre les quals hauràs de triar max.30 crèdits/semestre i mínim 3 assignatures.

Taxes acadèmiques

Tasas

 • Estudis de Grau, Llicenciatures i Diplomatures:
  • Estudiants de la Unió Europea : 36,00 per crèdit matriculat
  • Estudiants de països tercers:  72,00 per crèdit matriculat
 • Altres taxes:
  • Obertura de l'expedient: 27,34 €
  • Targeta d'estudiant (TIU): 5,87 €
  • Pagament Certificat/Transcript: 27,34 €
  • Assegurança d'accidents: 3,76 €

Pagament de matrícula

Una vegada realitzada la matrícula se li generarà un rebut que haurà d'abonar. El pagament es realitzarà en el termini establit en ell.

Alumnos 1er semestre Alumnos 2º semestre
Pagament únic
del 1 al 13 d'octubre
Pago único
del 15 febrer al 1 març

 

ADREÇA

Centro Superior de Idiomas. Edificio Germán Bernácer.
Universidad de Alicante.
03690 · San Vicente del Raspeig (Alicante).

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 hores.
Dijous: 16:00 a 18:00 hores.
Juliol, agost y períodes no lectius: 9:00 a 14:00 hores.