Beques

Per a la realització de cursos d'idiomes

Beques

Per a la realització de cursos d'idiomes

Beques

Per a la realització de cursos d'idiomes

Beques

Per a la realització de cursos d'idiomes

Beques

Per a la realització de cursos d'idiomes

BEQUES UA


Beques Idiomes dels cursos del 2n quadrimestre 2023/2024 del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat (tots els nivells i idiomes).
Per a estudiants matriculats en estudis oficials de Grau, Doctorat o Màster de la UA en el moment de realitzar el curs en el Centre Superior d'Idiomes
L'import de la beca serà de 275€. La concessió de l'ajuda suposa la reducció de 275€ del pagament de la taxa del curs d'idiomes a la persona beneficiària. Només cal pagar 75€ que inclouen els materials del curs.
Necessitaràs completar el model 145 i adjuntar-lo en completar la teua matrícula i sol·licitar la beca en la web del Centre Superior d'Idiomes.

MOLT IMPORTANT: ser estudiant de grau, doctorat o màster en la UA, i adjuntar model 145 amb la sol·licitud.

BECA RELACIONS INTERNACIONALS


Beca Relacions Internacionals (200€, tots els nivells) del Vicerectorat de Relacions Internacionals. Per a qualsevol curs de qualsevol llengua o nivell, pots sol·licitar esta beca dues vegades a l'any, de manera que el curs et queda en 130€ per 50h de classe.

BEQUES EXÀMENS


Beca per a la realització d'exàmens oficials d'idiomes. El Vicerectorat de Relacions Internacionals t'ajuda al fet que acredites el teu nivell de llengua amb una beca de 75€ que pots usar per a exàmens de certificació oficial (CertAcles, Oxford, Cambridge, IELTS, etc.). Qualsevol examen oficial, reconegut per la universitat d'Alacant, de qualsevol llengua o nivell.

BEQUES MINISTERI


Pàgina amb informació de beques d'idiomes (especialment les beques d'immersió per a joves del ministeri) del ministeri d'Educació.

BEQUES GENERALITAT


Beques per a estades a l'estranger de la Generalitat Valenciana (suspeses en 2021 per COVID).

ADREÇA

Centro Superior de Idiomas. Edificio Germán Bernácer.
Universidad de Alicante.
03690 · San Vicente del Raspeig (Alicante).

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 hores.
Dijous: 16:00 a 18:00 hores.
Juliol, agost y períodes no lectius: 9:00 a 14:00 hores.