Cursos d'italià

Descobreix els cursos d'italià que tenim

 

Cursos adaptats al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües


  • Cursos de 50 hores lectives adaptats als nous nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) i dirigits a aquells qui volen aprendre nous idiomes, reprendre i actualitzar coneixements ja oblidats o millorar les destreses orals i escrites.
  • Cursos intensius de 100 hores (60 presencials i 40 no presencials) per progressar del nivell A1 a l'A2. Dirigit a aquells qui volen aprendre les destreses comunicatives en classe, amb la complementació en la seua formació amb una sèrie d'exercicis i tasques "d'autoaprenentatge” guiat per aconseguir el nivell A2 del MCERL des del principi.
  • Cursos intensius de 200 hores (100 presencials i 100 no presencials) per progressar del nivell A1 al B1. Dirigit a aquells qui volen aprendre i treballar les destreses comunicatives en classe, amb la complementació en la seua formació amb una sèrie d'exercicis i tasques "d'autoaprenentatge" guiat per aconseguir el nivell B1 del MCERL des del principi.

Número màxim d'alumnes per grup: 15.