Cursos de alemany

Descobreix els cursos d'alemany que tenim

 

Cursos adaptats al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües


Cursos de 50/60 hores lectives adaptats als nous nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) i dirigits a aquells qui volen aprendre nous idiomes, reprendre i actualitzar coneixements ja oblidats o millorar les destreses orals i escrites.
Número màxim d'alumnes per grup: 15.