CertAcles: Preguntes freqüents

Acreditació CertAcles

 

Quantes convocatòries hi ha a l’any?

Per norma general hi haurà dos convocatòries a l’any.
Aquestes convocatòries seran, previsiblement, en maig i octubre amb vista a que els resultats de les proves puguen ser utilitzats en els terminis que marca la Universitat d’Alacant; tancament d’actes, convocatòries de mobilitat, TFG, etc...

Quan em matricule?

En el cas de la prova de maig, el termini de matrícula s’obri en gener.
Per a la prova d’octubre, el termini d’inscripció s’obri en juliol.

Com em matricule?

Tothom, tant estudiant de l’UA com extern a l’UA, haurà d’omplir en el període de matrícula un formulari en línia per realitzar la inscripció en: Preinscipció ACLES i rebràs dos correus.
1º.- El primer amb un codi de referència de pre-matrícula.

2º.- A les poques hores, o al dia següent, rebràs un altre correu amb un usuari y contrasenya per poder entrar en el teu propi Campus Virtual.

Si ja tens Campus Virtual, perquè eres o has sigut alumne de l’UA, rebràs un segon correu amb el teu usuari de Campus Virtual, però en la contrasenya t’apareixerà una línia. Pots entrar amb la teua contrasenya de sempre al Campus Virtual i iniciar l’automatrícula de la prova d’acreditació d’idiomes. Si no recordes la teua contrasenya segueix les indicacions que t’apareixen davall d’UAClou en “No recorde la meua contrasenya”.

Una vegada ja tenim l’usuari i la contrasenya, ja podem matricular-nos.

Si t’ix l’error: "No disposes de cita prèvia", és perquè no has rebut el segon correu, per favor, espera a que t’arribe aquest segon correu. Introduirem l’usuari i contrasenya en www.ua.es (dalt a la dreta de la pantalla faig client en UACloud CV).
Triar el cercar quadrat rosa del centre de la pantalla “Matrícula”, fas clic en “iniciar/modificar matrícula). Després, fas clic en “Matrícula prova de nivell d’idioma estranger (1 ítem)”, i fas clic en automatrícula.
Hauràs de seguir tots els passos. L’assignatura es diu PNB1 (i en una de les últimes pantalles, és quan tries el nivell d’idioma de l’examen ACLES al què et matricules). Quan finalitzes es generarà un rebut de taxes en format pdf que hauràs d’imprimir i pagar en qualsevol dels bancs que figuren en el propi rebut o pots pagar pel Campus Virtual.
Una vegada pagats en el termini indicat al rebut, no és necessari aportat el pagament.
Si tens descompte, has d’aportar primer els papers o enviar-los a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i matricular-te quan t’escrivim que els descomptes s’han afegit al teu expedient. Tan sols hauran d’aportar els documents de: família nombrosa, discapacitat o víctimes de terrorisme, aquells qui no els han aportat mai a la seua secretaria o qui els tenen caducats.
Si tienes una necesidad especial para realizar el examen, podrás solicitarlo escribiendo a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. y adjunta el certificado de discapacidad.

Compte: L’examen es diu PNB1, encara que et matricules de B2 o C1. Us apareixerà al Campus Virtual com a: assignatura de menys de 200 hores.

Hi ha algun tipus de descompte en les taxes d’examen?

Sí, seran motiu de descompte en les taxes els descrits en els punts 6,7 i 8 de l’article 148 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, contingut el qual podeu trobar en aquest enallç.

Quina documentació he d’aportar per matricular-me en la prova de nivell?

Si tens dret a reducció de taxes per família nombrosa, minusvàlua o víctima de terrorisme, hauràs d’aportar una còpia del teu DNI i una còpia de justificant pel què sol·licites exempció o reducció de taxes (entre d’altres: carnet de família nombrosa, certificat de minusvàlua, etc.) en el seu cas

On pague el rebut?

En qualsevol dels bancs que apareixen detallats al propi rebut, als caixers automàtics d’aquestes entitats que disposen de lector de codi de barres, o mitjançant el seu campus virtual.
IMPORTANT: aquest rebut NO ES DOMICILIA, s’ha pagar al banc o al caixer.

Una vegada pagat el rebut de matrícula, he de portar-lo al Centre Superior d’Idiomes?

No, el Centre Superior d’Idiomes comprova directament amb les entitats bancàries si s’ha efectuat el pagament de taxes.

Quan es considera formalitzada la matrícula en la prova?

La matrícula es considera formalitzada si i sols si compleixes aquestes dos condicions:
T’has matriculat en la prova durant el període de matrícula corresponent i has pagat les taxes d’examen dins del termini de matrícula..

Tenen reconeixement de crèdits les proves de nivell?

No, la prova de nivell serveix per acreditar el nivell d’idiomes, però en cap cas hi haurà reconeixement de crèdits per superar-la.

Són vàlides les proves de nivell fora de la Universitat d’Alacant?

La prova de nivell està acreditada per ACLES (Associació de Centres de Llengües d’Educació Superior).
Açò significa que aquells/els qui superen aquestes proves en virtut del Decret 61/2013, publicat en DOCV amb data 20/05/2013 seran reconegudes no sols per part de la pròpia Universitat d’Alacant, sinó també per a oposicions, concursos, etc. dins del marc de la Comunitat Valenciana. Per altra part, aquestes proves també són reconegudes per la CRUE (Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles) per a la seua validació en les Universitats españoles.
Per a altres organismes, la decisió d’acceptar o no la prova d’acreditació recau sobre aquesta institució o organisme, consulta directament en el lloc on vols presentar-la.

Quin és el contingut de les proves?

El contingut de les proves s’ajusta al Marc Europeu de Referència per a idiomes.
En la nostra pàgina web es poden trobar les guies del candidat amb informació tant sobre l’estructura de l’examen i els criteris de correcció, com enllaços a pàgines que poder ser útils per saber més referent al nivell que desitge acreditar.
La direcció on es pot trobar les guies és la següent: informació general

¿Cuáles son los criterios de evaluación?

El nivel se considerará adquirido si la calificación total final es superior o igual al 60% sobre la totalidad de la puntuación posible. No se hará media si no se alcanza un mínimo del 50% en cada parte del examen. Sólo se expedirán certificados en caso de que el nivel haya sido alcanzado.

El pagament de les taxes de l’examen, a quantes convocatòries em dóna dret?

El pagament de taxes dóna dret únicament a l’examen de la convocatòria en la què t’has matriculat. Exemple: Si et matricules en la prova de maig de 2014, sols tindràs dret a presentar-te a l’examen de maig de 2014.

Quantes vegades em puc presentar a la prova de nivell en cas que la suspenga?

Et pots presentar tantes vegades com vulgues, sempre que t’inscrigues en termini i pagues els corresponents drets d’examen de cada convocatòria.

Si te presentas a un examen de B2 y suspendes, no te dan el nivel anterior B1.

Puc examinar-me en una convocatòria posterior, sense necessitat de tornar a pagar les taxes, si em matricule en una prova de nivell i no assistisc a l’examen?

No, si no assisteixes a l’examen d’una prova en la què t’has matriculat, perds les taxes pagades.
Per presentar-te a una convocatòria posterior, hauràs d’inscriure’t (en termini) i abonar unes noves taxes (també en termini).

Puc sol·licitar la devolució de taxes si no realitze la prova de nivell?

Sí, sempre que hages RENUNCIAT A REALITZAR L’EXAMEN com a màxim en el termini de reclamacions (consultar calendaris en pàgina web) i presentes dos sol·licituds.
Primera sol·licitud: es presenta una instància de renúncia i un document acreditatiu el qual justifique la causa de força major per la qual no pots presentar-te a l’examen, al Registre General o a qualsevol dels registres auxiliars, dirigida al Centre Superior d’Idiomes.
Segona sol·licitud: es presenta fotocòpia i original de DNI, comprovant de pagament de les taxes, compte bancari a la què retornar les taxes i sol·licitud de devolució de taxes dirigida al Negociat d’Accés..

Es considera causa de força major: una intervenció quirúrgica urgent, una accident, etc. No és causa de força major: aprovar un altre examen d’idiomes o assignatures que convaliden el nivell o una cita al metge de capçalera.

Si no em presente a la prova, em retornaran les taxes abonades?

Si no has presentat la renuncia en termini al Centre Superior d’Idiomes tal i com indica el punt anterior, no tindràs dret a devolució de les taxes, ENCARA QUE NO ET PRESENTES A L’EXAMEN.

Una vegada superada la prova, puc obtindre algun certificat de superació de la mateixa?

En tractar-se d’un certificat oficial comporta el pagament de taxes públiques: 27,34€. El certificat està subjecte a les mateixes reduccions de preu descrites per a les taxes d’examen. Per sol·licitar el certificat, el procediment és el següent:

  • Pas 1.- Obtindre el rebut de taxes: Pots obtindre’l mitjançant un correu en el què has d’indicar: nom i cognoms + DNI + idioma i nivell + mes de l’examen a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., de la mateixa manera que hauràs d’indicar-nos si tens algun tipus de descompte per família nombrosa, víctima del terrorisme o minusvàlua. Se’t enviarà el rebut via correu electrònic com a arxiu adjunt en format pdf.
  • Pas 2.- Pagar el rebut de taxes: Podràs fer-ho en qualsevol dels bancs que figuren al rebut, als caixers automàtics d’aquestes entitats que disposes de lector de codi de barres, o mitjançant el teu campus virtual. Hauràs d’enviar una còpia del pagament de la taxa del certificat a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
  • Pas 3.- Arreplegar el certificat: El certificat tarda aproximadament 10 dies hàbils en estar preparat, sempre que la Universitat d’Alacant no estiga en període d’activitat atenuada, consultar terminis d’activitat atenuada a la pàgina de la universitat. T’avisarem per correu electrònic per venir a arreplegar el certificat al Centre Superior d’Idiomes. Quan vingues a arreplegar-lo, has de mostrar el teu DNI. En cas que envies algú en el teu nom per arreplegar-lo, haurà d’aportar una autorització firmada per tu, junt amb una fotocòpia del teu DNI.
    Es pot sol·licitar rebre el certificat per correu postal: En els enviaments postals, el Centre Superior d’Idiomes no es farà responsable de qualsevol possible pèrdua en correus, pel que, en cas de perdre’s la carta, si es vol obtindre un nou certificat, hauran de tornar-se a abonar les taxes d’expedició. També es pot sol·licitud un servei de gastament d’omissió d’arreplegada , pel qual s’abonaran 5€ al compte del banc Santander (IBAN: ES46 0049 6659 0328 1613 4203) i s’enviarà una còpia de l’ingrés al correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb la direcció completa a la qual realitzar l’enviament per correu certificat.

Com veig la llista d’admesos?

La llista d’admesos apareix en la nostra pàgina web: llistes d'admesos.

Com veig el meu tribunal oral i escrit?

Entra en Campus Virtual, fes clic en el segon quadrat verd “Materials docents”. A la dreta, fes clic al dibuix que té un full amb un triangle amb un punt d’exclamació inserta “Veure pendents de descàrrega”, i a baix selecciones en “curs acadèmic”: “2015-2016”, en “Assignatures”: “Nivell B1” o “B2” o “C1”.
Baix, fes clic a ”Materials docents”:
Ruta: Materials docents // Materials pendents de descarregar
Baix a l’esquerra de la pàgina, a baix de “Tipus” i “Nom” t’apareix l’arxiu, fes clic damunt i te’l descarregues.
Materiales docentes

Com veig la meua nota?

Entres en Campus Virtual i fas clic en el quadrat rosa que hi posa “Expedient acadèmic”, dalt a la dreta hi ha un botó que hi posa “Consultar”, fes clic ahí i tria “Qualificacions en acta”. Selecciona: <Prova de competències idioma estranger> i fas clic en “Consultar” i veuràs la teua nota d’ACLES.
Sols es veu Apte/No Apte. Si has aprovat i vols saber la teua nota hauràs de sol·licitar una revisió en el termini de revisions. Les notes no es comuniquen ni per correu electrònic ni per telèfon..

Com sol·licite la revisió del meu examen?

S’ha d’escriure un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i indicar el nom cognoms, nivell i idioma al qual es va presentar, així com el dia i l’hora que millor li vinguen. Les hores i dies de revisió apareixeran al “Calendari del mes” de la pàgina web.
El dia d’abans a l’inici de les revisions es comunicarà als sol·licitants pel Campus Virtual el lloc i l’hora.

Una vegada estiguen tancades les actes, he de pujar la meua nota per acreditar l’idioma?

Aquesta opció és sols per a estudiants de la Universitat d’Alacant.
No necessites realitzar res. Una vegada estiguen tancades les actes i publicades les notes definitives, les teves notes d'ACLES s’incorporaran automàticament al teu expedient acadèmic. Al cap d’uns dies podràs veure-ho al teu expedient al Campus Virtual, selecciona el perfil “Acreditació i capacitació docent en llengües”. Fes clic en <Secretaría Virtual – Expedient - Resumen de l'expedient>.

Si necessites acreditar-ho per a fora de la Universitat, pots sol·licitar un certificat acadèmic oficial, però açò comporta unes taxes acadèmiques de 27,34€. Llegeix la pregunta Una vegada superada la prova, puc obtindre algun certificat de superació de la mateixa? 5 preguntes més dalt.

El títol ACLES té data de caducitat?

El títol ACLES no té data de caducitat, és a dir, una vegada te’l traus, val per a sempre.

Existeix algun curs de preparació?

No hi ha curs de preparació, però sí un taller de 15 hores, en el què s’explica en què consisteix l’examen i es fan exàmens complets d’altres anys amb correcció per part d’un professor. Consulta dates i preu en tallers de preparació d’anglès..

Quina data d’obtenció apareix al certificat ACLES?

La data és la de tancament d’actes definitives (consulta calendario de proves).

En el certificat ACLE especifica que segueix el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER)?

Sí.