CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL

PROFESSORAT DE L’ESPECIALITAT ESPANYOL COMO A LLENGUA ESTRANGERA

 


CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL
CENTRE SUPERIOR D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
PROFESSORAT DE L’ESPECIALITAT: ESPANYOL COMO A LLENGUA ESTRANGERA
(DATA DE PUBLICACIÓ: 14-11-2018)

La present borsa de treball es crea per atendre les necessitats de contractació temporal, substitucions i necessitats puntuals de professorat d'espanyol del Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant, CSIUA), quan es produïsquen, i respectarà en tot moment els criteris d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La present convocatòria està dirigida a llicenciats o graduats universitaris que desitgen formar part d'aquesta borsa.