Cursos Online d'anglés

Aprén anglés sense eixir de casa

 

CURSOS INTENSIUS EN LÍNIA. ESTIU 2020

Informació del curs

 • 1 hora i mitja de classe en línia amb professor, de dilluns a divendres (Google Meet, Zoom o Jitsi).
 • Horaris:
  • Matins: 9.30 - 11.00
  • Vesprades: 17.00 - 18.30
 • 30 minuts de pràctica oral en parelles cada setmana
 • 2 hores a la setmana de tutories per a dubtes, preguntes, etc.

Material inclòs en el preu del curs:

 • Llibre digital de Headway corresponent al nivell.
 • Accés a exercicis en línia de Headway (gramàtica, vocabulari, lectura, comprensió auditiva, suport per a la producció escrita i pràctica oral).
 • Accés a Moodle de CSIdiomes amb material de suport preparat pel teu professor o professora.

L'examen final es farà en línia en Moodle fora d'horari de classe. La prova oral de l'examen final es farà amb Google Meet, Zoom o Jitsi.

Atenció: es tracta d'un curs intensiu, equivalent a 50 h de contacte presencial, per la qual cosa el volum de treball autònom és alt. Serà obligatori complir amb els lliuraments de tasques i les activitats requerides en les plataformes per a accedir a l'examen final.

La participació en el curs implica l'acceptació que les classes síncrones puguen ser gravades únicament perquè estiguen en el Moodle del curs a la disposició dels estudiants que no hi puguen assistir o per a facilitar el repàs. L'examen final inclourà una part oral obligatòria amb Google Meet, Zoom o Jitsi, que també es gravarà.

PREUS

Alumnes UA: 250€ (llibre digital inclòs)

Alumnes no UA: 290€ (llibre digital inclòs)


DATES I NIVELLS OFERITS PER MESOS

En cas que no s’arribara al nombre mínim de matrícules en algun dels nivells, es cancel·larà i es procedirà immediatament a la devolució de la taxa.

JUNY
3/06/2020 - 30/06/2020
JULIOL
3/07/2020 - 30/07/2020
AGOST
3/08/2020 - 28/08/2020
B1 PRIMERA PART B1 PRIMERA PART B1 PRIMERA PART
B1 SEGONA PART B1 SEGONA PART B1 SEGONA PART
B2 PRIMERA PART B2 PRIMERA PART B2 PRIMERA PART
B2 SEGONA PART B2 SEGONA PART B2 SEGONA PART
  C1 PRIMERA PART C1 PRIMERA PART
  C1 SEGONA PART C1 SEGONA PART
Imagen 1
Imagen 3

Imagen 1

Imagen 2