Cursos Online de Francés / Alemany

Aprén Francés o Alemany sense eixir de casa

 

CURSOS INTENSIUS EN LÍNIA. ESTIU 2020

Informació del curs

 • 1 hora i mitja de classe en línia amb professor, de dilluns a divendres (Google Meet, Zoom o Jitsi).
 • Horaris:
  • Matins: 9.30 - 11.00
  • Vesprades: 17.00 - 18.30
 • 30 minuts de pràctica oral en parelles cada setmana
 • 2 hores a la setmana de tutories per a dubtes, preguntes, etc.

Material inclòs en el preu del curs:

 • Llibre digital corresponent al nivell.
 • Accés a exercicis en línia (gramàtica, vocabulari, lectura, comprensió auditiva, suport per a la producció escrita i pràctica oral)
 • Accés a Moodle de CSIdiomes amb material de suport preparat pel teu professor o professora.

L'examen final es farà en línia en Moodle fora d'horari de classe. La prova oral de l'examen final es farà amb Google Meet, Zoom o Jitsi.

Atenció: es tracta d'un curs intensiu, equivalent a 50 h de contacte presencial, per la qual cosa el volum de treball autònom és alt. Serà obligatori complir amb els lliuraments de tasques i les activitats requerides en les plataformes per a accedir a l'examen final.

La participació en el curs implica l'acceptació que les classes síncrones puguen ser gravades únicament perquè estiguen en el Moodle del curs a la disposició dels estudiants que no hi puguen assistir o per a facilitar el repàs. L'examen final inclourà una part oral obligatòria amb Google Meet, Zoom o Jitsi, que també es gravarà.

PREUS

Alumnes UA: 250€ (llibre digital inclòs)

Alumnes no UA: 290€ (llibre digital inclòs)


DATES I NIVELLS OFERITS EN JULIOL

En cas que no s’arribara al nombre mínim de matrícules en algun dels nivells, es cancel·larà i es procedirà immediatament a la devolució de la taxa.

FRANCÉS
3/07/2020 - 30/07/2020
ALEMANY
3/07/2020 - 30/07/2020
A1 A1
A2 A2
B1 PRIMERA PART B1 PRIMERA PART
B1 SEGONA PART B1 SEGONA PART
B2 PRIMERA PART -
B2 SEGONA PART -
Imagen 1
Imagen 3

Imagen 1

Imagen 2