Personal de la Universitat d'Alacant

Cursos d'Idiomes - AULAS

 

La convocatòria de cursos d'idiomes del programa AULAS per al personal de la Universitat d'Alacant està dirigit tant al PAS com al PDI. El idioma impartit es anglès

El curs es divideix en dos quadrimestres, un de setembre a desembre i el segon de febrer a maig i cada un d'aquests s'ofereix a través de la publicació de la seua pròpia convocatòria.

Els cursos impartits es divideixen en cursos d'anglès general nivell A1 fins C1, y cursos de conversació de nivell B1, B2 y C1.

Tota la informació sobre aquests cursos, així com el formulari d'inscripció en línia, es troben en la convocatòria adjunta.