Ahorra estudiando en la UA

 

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES OFICIALS I CURSOS D´IDIOMES 2017-18

El 26 de febrer s'obri el termini de sol•licitud de beques dirigides a l'alumnat que haja superat proves oficials d'idiomes i cursos d'AULAS i APRO realitzats de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2017.

Termini de sol•licitud: del 26 de febrer al 16 de març de 2018.

Informació: https://sri.ua.es/va/asiapacific/beques-d-idiomes.html


AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OFICIALES Y CURSOS DE IDIOMAS 2017-18

El 26 de febrero se abre el plazo de solicitud de becas dirigidas al alumnado que haya superado pruebas oficiales de idiomas y cursos de AULAS y APRO realizados del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017.

Plazo de solicitud: del 26 de febrero al 16 de marzo de 2018.

Información: https://sri.ua.es/es/asiapacific/becas-de-idiomas.html